Naar een wereld zonder afval

Wiegtotwieg.nl is een website over duurzaamheid. De titel is ontleend aan het boek Cradle to cradle. Daarin wordt een wereld zonder afval beschreven. Om die wereld mogelijk te maken moeten we slim ontwerpen!

Wiegtotwieg.nl signaleert en volgt ontwikkelingen op het gebied van duurzaam ondernemen, duurzaam leven en de circulaire economie. De site is een initiatief van Martine Postma. Zij houdt zich sinds 2006 op verschillende manieren bezig met duurzaamheid en milieu.

Naar een wereld zonder afval

Wiegtotwieg.nl is een website over duurzame producten. De titel is ontleend aan het boek Cradle to cradle. Daarin wordt een wereld zonder afval beschreven. Zo’n wereld is mogelijk als we maar slim ontwerpen! Meer lezen