Cradle to cradle

Eindelijk een groen dak

Mijn huis is weer een stukje duurzamer geworden. We hebben eindelijk een groen dak! Ik wil dat al jaren. Al vanaf het moment dat ik voor het eerst van het fenomeen hoorde. Een groen dak heeft namelijk alleen maar voordelen.

Michael Braungart: de situatie is acuut

Zijn voorstel om de kennis over cradle to cradle openbaar te maken in een voor iedereen toegankelijk register, dreigt verkeerd begrepen te worden. C2C-grondlegger Michael Braungart legt zijn bedoelingen nog één keer uit.

Michael Braungart wil open C2C-register

Michael Braungart wil de kennis over cradle to cradle (C2C) niet langer bij zijn eigen bedrijf EPEA houden. De strenge en dure certificeringsprocedures waaraan C2C-projecten tot nu toe verplicht worden onderworpen om goedkeuring te krijgen, zijn een fout geweest, zei de C2C-grondlegger afgelopen woensdag in Amsterdam.

Cradle-to-cradleproducten komen er nu echt aan

De cradle-to-cradlebeweging in Nederland krijgt een nieuwe impuls. In Amsterdam kregen vorige week 24 ontwerpers en interieurarchitecten een training in cradle-to-cradle-design. De vierdaagse cursus, op het Nederlandse kantoor van C2C-goeroe Michael Braungart, was de allereerste in zijn soort ter wereld.

Poepen en plassen tegen de fosforcrisis

Olie is niet de enige grondstof die opraakt. Ook van andere essentiële stoffen zijn de nieuw te winnen voorraden bepaald niet oneindig. Zoals fosfor. Hoog tijd dat het grote publiek daarvan op de hoogte raakt, vindt evolutionair ecoloog Louise Vet. Zij ziet kansen voor fosforterugwinning uit poep en plas.

Rijden, rijden, rijden – maar dan anders

In de toekomst rijden we allemaal elektrisch. Of met een zonnepaneel op ons dak. Of op een andere manier heel schoon en heel zuinig. Dat beeld kwam afgelopen week naar voren op de vakbeurs Ecomobiel in Rotterdam. Mobiliteit zelf stond niet ter discussie. Rijden, rijden, rijden blijft het devies.

Stadsdelen Amsterdam ontdekken groene daken

Na het Amsterdamse stadsdeel Centrum (88.000 inwoners) komt nu ook Oud-Zuid (ruim 83.000) met een subsidieregeling om groene daken in het stadsdeel te stimuleren. En ook andere stadsdelen in Amsterdam raken geleidelijk aan bekend met de duurzame dakbedekking die bestaat uit mossen, gras en andere planten.

Identitex houdt textiel uit verbrandingsoven

Meer dan een jaar is er, samen met bedrijven en universiteiten, in het diepste geheim aan gewerkt. Nu treedt kledinginzamelaar KICI naar buiten met een geheel nieuwe vinding: de Identitex. Deze slimme machine moet ervoor zorgen dat meer tweedehands textiel de verbrandingsoven ontloopt en op hoog niveau kan worden hergebruikt.

Bouwers staan plotseling open voor aardehuizen

Of ze in grotere aantallen geschikt zijn als woonhuizen in het kleine, dichtbevolkte Nederland is twijfelachtig. Toch staan aardehuizen – zelfvoorzienende, milieuvriendelijke huizen opgetrokken uit afval - plotseling in de belangstelling van gevestigde bouwers. "We willen ervaring opdoen met alternatieve bouwmethoden."

'Maak meer duurzame bouwmaterialen'

De huizen zijn zeer duurzaam, maar ze hadden nóg duurzamer kunnen zijn. Die conclusie viel afgelopen donderdag te trekken bij de feestelijke opening van Agrodôme, een ecologisch bouwproject bestaande uit vier woonhuizen in Wageningen.

Naar een wereld zonder afval

Wiegtotwieg.nl is een website over duurzame producten. De titel is ontleend aan het boek Cradle to cradle. Daarin wordt een wereld zonder afval beschreven. Zo’n wereld is mogelijk als we maar slim ontwerpen! Meer lezen